Dikt från 07; Diagnos

Paniken startar

Ångesten

Allt blir ett faktum

Diagnos efter diagnos

Ingenting av sanning

Smärtan finns kvar

Blodet pulserar

Rakbladet hugger

Tårarna faller

Skriket ekar

Uppmärksamhet?

Makt?

Vad är felet?

Du mår ju bra?!

Öppna ögonen, lite

Du kommer se

Du kommer förstå

Blunda?

Lev i din bubbla.

Försvinn


Dikt; Faromkring i virvlar

Faromkring i virvlar

Faller, långt ner till slutet

Slutet där ingenting

Kan börja om

Sjunker genom allting

Finns ingen som kan

Ta din hand

Ta dig i dess famn och

Ljuga om att allt ska bli bra

Att du inte behöver vara rädd

Inte vara rädd?

Faller genom allting

Tror du på mod då?

Du känner ditt hjärta

Slå fortare och fortare

Känner paniken i kroppen

Andningen ökar

Alla tankar och minnen finns kvar

Så säg inte att allt blir bra

Du vet ingenting

Låt mig falla


RSS 2.0
Annonser från BloggPartner